Soldathem

Soldathem, öppnat 1887 av Föreningen Helsingborgs Soldatmission. Det första hemmet inrättades i hörnet Tegelbruksgatan/Carl Krooks gata. Från 1912 förhyrdes lokaler i det nya regementet på Berga fram till 1927 då ett nytt invigdes söder om kasernen. Det nya soldathemmet uppfördes med hjälp av donationer bl.a. av skeppsredare B.M. Andersson. Det revs i samband med utbyggnaden av Ängelholmsvägen. Ett soldathem för Norra skåningarna inrättades 1941 i Drottninggatan 78.