Sofiero gård

Sofiero gård, byggd som förvaltarbostad till Sofiero 1877. Detta år uppfördes även stall och ladugård. Söder om gården finns en gravhög från bronsåldern med en diameter om 11 meter. Gravhögen undersöktes under åren 1910–12 av dåvarande kronprinsen Gustav Adolf. Två stenkistor och en gravurna från yngre bronsåldern påträffades.