Sockenbudskannan

Sockenbudskannan, ingår i Mariakyrkans silversamling. Kannan kan vara av dansk tillverkning från början av 1600-talet och är skänkt av köpmannen David Rennij, troligen år 1613. Av kyrkans nattvardssilver är denna kanna det enda föremål som är kvar efter en stöld år 1694. En annan sockenbudskanna tillhör Raus kyrkas silversamling. Den är tillverkad av Helsingborgsmästaren Simon Knudsen i mitten av 1600-talet.