Smörexport

Firma Carl Brandberg och smörexporten

Målning av Valfrid Nelson 1890 efter beställning av Carl Brandberg samma år. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar.Tillsammans med Malmö och Göteborg var Helsingborg en av de största svenska exporthamnarna när det gällde utförsel av smör under 1800-talet. För Helsingborgs del var handeln som störst från 1850-talets senare hälft till 1890-talet. Som i fallet med den samtida exporten av havre gick den större delen till Storbritannien.
Smörexporten drog nytta av ett utvecklat nordvästskånskt jordbruk och en växande infrastruktur av järnväg, mejerier, landsortsbanker och uppköparfirmor. 1895 fanns det 27 firmor som via Helsingborgs hamn exporterade smör. Bland de större hittar vi namn som Bager & Romare, Edwin Watson, E Walther och Carl Brandberg. Det året fördes totalt nära 3 000 ton smör ut från hamnen, 151 ton av dem hanterades av Carl Brandbergs firma. I adresskalendern för Helsingborg 1894 hittar man Carl Brandberg Smör Export Affär på Järnvägsgatan nummer 17.