Slottsvången

Slottsvången, utgjorde tillsammans med Tornvången s.k. löningsjordar. Dessa var betes- och odlingsmarker åt stadens borgmästare och rådmän varav rådmännen hade var sin andel och borgmästaren, i kraft av sitt ämbete, två andelar.