Slottsgatan

Slottsgatan, tidigare namn på gångförbindel-sen mellan Kärnan och Södra Storgatan vilken senare ersattes av Hallbergs trappor.