Skousgaards dansskola

Skousgaards dansskola, under en följd av år en av branschens ledande i södra Sverige. Skolan grundades av Laura Skousgaard som verkade på otaliga ställen i Sverige, men med tyngdpunkten på Helsingborg. Dottern Anna (f. 1892) gick bildligt och bokstavligt i mammans fotspår. Hon växte upp i Kristiania (Oslo) och fick redan som mycket ung assistera modern i hennes dansskola. Det var en ambulerande verksamhet över hela landet. I Helsingborg började Laura i bankhuset (då Nya Sparbanken) vid Sundstorget men flyttade snart till hotellen Continental och Mollberg. Vid andra världskrigets utbrott flyttade Laura S. till Danmark och gjorde under den tyska ockupationen berömvärda insatser för att rädda judar. Hon avled vid 93 års ålder.

År 1917 hade Anna öppnat dansskola i Kalmar, men hade även lektioner i Helsingborg. År 1939 hyrde hon lokalerna efter f.d. fotograf Emil Bruno i Södra Storgatan 3. När Anna lade ner verksamheten 1974 hade hon verkat som danspedagog i sextio år, undervisat omkring 50 000 elever på 36 platser i landet. Trotjänaren Annalisa Larsson, först elev i åtta år, tjänstgjorde som medhjälpare i 32 år. De välkända danspedagogerna Ebba Krook och Birgitta Modig (se Modig-Annerfjelds dansskola hade båda varit elever hos Anna S. I en bok, ”Slutbalen”, utgiven 1974, berättar Anna S. om sin långa verksamhet. Hon avled den 8 oktober 1975.

Efter Anna Skousgaards bortgång fortsattes dansskolan av Ulla Svensson och Gunilla Eriksson under namnet Ulla-Gunillas. De flyttade verksamheten till Carl Krooks gata 15. Båda lämnade Helsingborg för Stockholm, men efterträddes här av Connies, ledd av danskan Connie Grotrian. Ny ägare blev därefter Mats Frost som under namnet Danshuset fortsatte, först i samma lokaler men sedan vid Rådhustorget under en kort tid för att slutligen fastna för Stattena Centrum, där Danshuset återfinns i dag (2005), som en fortsättning på Skousgaards dansskola.