Skolsköterskor

Skolsköterskor, anställdes 1942 då Gertrud Thore och Greta Sällfors var de första att träda i denna tjänst.