Skolpoliser

Skolpoliser, utbildningen började 1953 och 1954 debuterade stadens första elever ”i tjänst”. Det var femton sjundeklasselever, elva flickor och fyra pojkar ur Karin Nilssons och Per Mårtenssons klasser som blev de första. År 1962 inleddes ett samarbete med polisen och fram till år 2004 leddes skolpolisverksamheten av polis Jan Stenberg. Verksamheten är numera nedlagd.