Skolläkare

Skolläkare, anställdes i Helsingborg första gången 1902. Tjänsten utökades 1922 med ytterligare en. År 1909 anställdes en särskild skoltandläkare för första gången och 1942 anställdes Skolsköterskor.