Skolhemmet i Raus plantering

Skolhemmet i Raus Plantering, (Berzeliusgatan) uppfördes omkring 1915 efter ritningar av Gustaf Wilhelmsson Widmark. Hemmet var byggt av Föreningen för bistånd åt ”vanföra”, och var i föreningens bruk till 1971, då det överlämnades till staden, som fortsatte verksamheten en tid därefter. Huset blev 1983–84 ombyggt till lägenheter, efter ritningar av Semrén arkitektkontor, Göteborg. Se även Vanföreanstalten och länk till hemsida om skolhemmet i Helsingborg och andra i Sverige:[[1]].