Skolgränd

Skolgränd, kallades förbindelsen mellan Bergaliden och Långvinkelsgatan vid Fogelbergs hörna.