Skolfilm

Skolfilm, visades i Helsingborg för första gången 1927 då ”Sven Klingas levnadsöden” vevades. Skolfilm fortsatte därefter årligen, företrädesvis på Scalabiografen (se även Biografer).