Skånes vapenbild

Skånes vapenbild, tillkommen vid Karl X Gustavs begravning år 1660 och beskrivs enligt följande: I guldfält ett rött, avslitet griphuvud med blå krona ….