Skånes provinsbank

Skånes Provinsbank, ägt av den danska bankkoncernen Den Danske Bank, öppnade år 1994 kontor i Helsingborg i det s.k. Flyborgska huset, där Skånska Banken i decennier fram till år 1991 drivit sin bankrörelse.