Skånes Näringslivsarkiv

Tretornreklam ur näringslivsarkivets samlingar
Tretornreklam ur näringslivsarkivets samlingar
Tretornreklam ur näringslivsarkivets samlingar

Skånes Näringslivsarkiv, SNA, bildades 1991 under namnet Nordvästskånes Företagsarkiv med stöd av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Landsarkivet i Lund samt Näringslivets Stödfond i Stockholm. Initiativtagare var tekn. dr. Sigvard Hellestam. Föreningens syfte är att samla in arkiv från företag, stiftelser och föreningar i Skåne, samt att förteckna, förvara och vårda sådana handlingar. Innevarande år (2012) finns 179 arkivbildare, mer än 1,5 hyllkilometer med dokument och handlingar, samt ett bildarkiv med över 30 000 inskannade bilder. Mer information kan inhämtas på www.sn-arkiv.se.