Skånelands flagga

Skånelands flagga, kan härledas till år 1103, när ärkebiskopen i Lund av påven blev utnämnd till primas över den nordiska katolska kyrkan. Flaggan, som är röd med gult kors, var ärkebiskopens tecken. På 1870-talet nylanserades Skånelands flagga som symbol för de skånska landskapen.