Sköldenborgsgatan

Sköldenborgsgatan, två områden i gatans närhet har tidigare benämnts Sjollen respektive Schöllenborgslyckan. Den förstnämnda ägdes 1787 av stadskirurgen Johan Gabriel Hebsacker och den senare var avsedd för lön åt komministern. Sjollen, som även är namn på ett grund i Öresund, anses betyda torva eller tuva och skulle antyda en mindre höjd i landskapet (Olympia 1955).