Skandinaviska kruset

Skandinaviska kruset, utgör ett minne från två förbrödringsmöten mellan Helsingborg och Helsingör. Mötena var ett led i den s.k. skandinavismen, som i början av 1800-talet började utvecklas framförallt i Sverige och Danmark och vars främsta mål var att förena Norden till en stat. Ett sextiotal helsingborgare med borgmästaren i spetsen åkte den 18 augusti 1843 över till Helsingör, där de möttes av en motsvarande delegation. De båda sällskapen fördjupade därefter förbrödringen mellan städerna under en kvälls festligheter. Den 30 augusti återgäldades besöket av helsingörsborna. De överlämnade då ett dekorerat krus som minne av besöken. Kruset, fyllt med punch, hade ingått i helsingborgarnas proviant vid resan till Helsingör, men glömts kvar och danskarna hade låtit dekorera det med ett emblem och en text, som beskriver händelserna. Av texten framgår att färden till Hbg gick den 28 augusti. Ett oväder gjorde emellertid att resan fick skjutas fram två dagar. Kruset, som av helsingborgarna sedermera försågs med ett skyddande fodral av glas och trä, är tillverkat vid Ruuthska bruket och ingår i Helsingborgs museers samlingar.

Läs mera: Torsten Mårtensson, ”Från skandinavismens tid i Hälsingborg”, Kring Kärnan 6 (1956).