Skandinaviska Enskilda Banken

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och dess föregångare i Helsingborg. Skånes Enskilda Bank etablerade sig i staden år 1857. Skandinaviska Kreditaktiebolaget (grundat år 1864) köpte Skånes Enskilda Bank år 1910 och Skånska Handelsbanken år 1919, varefter banken år 1939 ändrade namn till Skandinaviska Banken. Den 1 januari 1972 trädde fusionen mellan Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank i kraft. Skandinaviska Enskilda Banken hade bildats, ofta kallad SE-Banken, och numera SEB. Banken förvärvade år 1997 TryggHansa och kombinationen bank och försäkring var ett faktum även för SEB. Skånes Enskilda Banks verksamhet i Helsingborg drevs från år 1901 i det s.k. Terrasshuset (mitt emot postkontoret) på Stortorget 20. Bankverksamheten fortsatte till år 1920. I de forna banklokalerna inrymdes åren 1921–1935 Stadsbiblioteket samt senare Krantz herrekipering. Hotel Helsingborg är sedan många år inrymt i fastigheten. Huset ritades av arkitekt Gustaf Wickman, en av Sveriges då främsta bankarkitekter.

Det ståtliga bankpalatset i hörnet Stortorget/ Järnvägsgatan (ibland kallat Centralpalatset) hade uppförts åren 1886–87 av S.P. ”Surre” Pehrson efter ritningar av göteborgsarkitekten Johan August Westerberg. Fastigheten övertogs 1905 av banken (Skånska Handelsbanken till en början). Skandinaviska Banken drev sin verksamhet i denna fastighet till år 1966, då fastigheten revs till många helsingborgares förargelse. Under byggandet av det nya bankhuset (1966–68) hyrde banken lokaler i Trygg- Hansahuset på Stortorget. Liksom andra storbanker sålde SEB sin ”nya” fastighet år 1997 till Wasakronan. Banken driver fortfarande sin verksamhet i fastigheten, nu som hyresgäst hos Norrporten. SEB hade som mest ytterligare fyra kontor i staden. KS