Sista styfvern

Sista styfvern, krog som låg i ett hus nordost om korsningen Södergatan/Ramlösavägen. Krogen besöktes särskilt av husarerna som före flytten till Berga hade sina kaserner i närheten. Sista styfvern är särskilt omtalad som sista anhalt för hemvändande bönder och torghandlare som på väg mot landsbygden stannade till och kanske gjorde av med delar av eller hela dagsförtjänsten.