Sinnessjukhuset

Sinnessjukhuset, vårdinrättning öster om fattigvårdsanstalten Bergalid, låg vid Kyrkogårdsvägen (nuvarande Prins Kristians gata). Byggnaden uppfördes 1909 och revs 1970 i samband med projekteringen av det nya lasarettet.