Silvåkragatan

Silvåkragatan, har en militär anknytning genom närheten till Berga kasern och regementet K5 vilket använde skvadronsnamnet Silvåkra. Även skvadronsnamnet Kolleberga användes.