Sigurd Persson

Vinkanna av silver från 1938. Helsingborgs museers samlingar Neg nr: 317-82a
Vinkanna av silver från 1938. Helsingborgs museers samlingar Neg nr: 317-82a
Vinkanna av silver från 1938. Helsingborgs museers samlingar
Neg nr: 317-82a

Persson, Sigurd, 1914–2003, ädelsmed och formgivare, professors namn 1985 (en titel som delas ut till äldre välmeriterade representanter inom områdena kultur- eller vetenskap). Han var bror till konsthantverkaren Sussie Persson och guldsmeden Lory (Eleonora) (1918–1994). Föräldrarna var guldsmeden Frithiof Persson (1881–1961) och hans hustru Lina (1881–1981). Familjen bodde i Stattena till 1933, därefter på Tågaborg. Sigurd gjorde sina första lärospån i faderns verkstad på Kullagatan och utbildades därefter vid konstakademien i München och vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Han öppnade egen ateljé i Stockholm 1942 och utvecklades därefter till att bli en av Sveriges mest framstående konsthantverkare. Han arbetade med såväl kyrkligt som profant korpussilver i kraftfull, raffinerad enkel form, vidare med bestick och smycken. Som exempel på den stora bredden i Perssons arbeten kan nämnas dagens femkrona och hushållens diskborste, vardagsföremål vars upphovsman knappast någon reflekterar över. Hans arbeten i främst silver och rostfritt stål finns i ett stort antal kyrkor och på en rad museer i Norden samt på Museum of Modern Art i New York. Helsingborgs museer har genom åren byggt upp en omfattande samling av Perssons verk. I Helsingborg vid Sankt Jörgens plats finns sedan ett antal år Galleri Sigurd Persson, som visar och säljer hans produkter. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1983.

Ring av silver och plast från 1974. Helsingborgs museers samlingar
Ring av silver och plast från 1974. Helsingborgs museers samlingar
Ring av silver och plast från 1974. Helsingborgs museers samlingar

I kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns föremål som är formgivna av Sigurd Persson, bl.a.: [[1]]