Sigridsgatan

Sigridsgatan, efter Sigrid Hallberg maka till kronofogden och häradshövdingen Oscar Åberg. År 1876 förvärvade familjen mark och byggde egendomen Sigridstorp.