Signe Wennberg

Signe Wennberg 1888-1977, lärare och rektor i Helsingborg, växte upp i Skara med 9 syskon. Hon utbildade sig till lärare på Privata Högre lärarinneseminariet i Lund och blev 1913 anställd vid Wintzellska skolan i Helsingborg (Högre elementarskolan för flickor). Efter några år blev hon först biträdande föreståndarinna för flickskolan vid Wintzellska skolan, sedan föreståndarinna och rektor vilket hon fortsatte att vara fram tills att skolan 1944 slogs samman med Ebba Lundbergs skola. Därefter fortsatte hon som ämneslärare fram till sin pensionering 1953.

Signe Wennberg var på 1910-talet engagerad i rösträttsrörelsen både lokalt och på riksnivå. Hennes engagemang fortsatte även efter införandet av allmän och lika rösträtt. 1921 bildades ”Borgerliga kvinnoföreningen” i Helsingborg, och där ingick hon i styrelsen från starten. Hon kandiderade till en plats i stadsfullmäktige och efter 1926 års val var hon den enda kvinnan där. Wennberg var aktiv i Fredrika Bremerförbundets helsingborgskrets, där hon hade valts in i styrelsen 1917. 1921 blev hon ordförande i kretsen, ett uppdrag som hon innehade fram till 1949. Hon startade en diskussionsklubb inom Fredrika Bremerförbundet 1930, med det uttalade syftet att öka kvinnors kompetens inom det parlamentariska systemet. I förbundets tidskrift Hertha skrev hon 1931: ”Sedan åtskilliga år tillbaka har det stått klart för mig, att vårt viktigaste arbetsfält nu är att giva kvinnorna kommunal- och parlamentarisk kunskap”. Diskussionsklubben genomförde bland annat fingerade sammanträden i olika kommunala nämnder.

Källor:

Hertha 1934/5 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/62822/gupea_2077_62822_1.pdf

Hertha 1935/7 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/62892/gupea_2077_62892_1.pdf