Signalapparat

En förr betydelsefull anordning för segelfartyg som skulle gå norrut. Tavlan visade vindriktning och vindstyrka på sträckan norrut mot BohuslänSignalapparat, uppsatt 1875 vid hamninloppet. Denna visade vindförhållandena vid Varberg, till ledning för fartyg på väg norrut. Två gånger per dag fick lotsstationen telegrafiskt besked om vindriktning och vindstyrka och redovisade detta med hjälp av apparatens signalsystem. Omkring 1953 upphörde den att användas och tre år senare skänktes den till museet, där den placerades på Fredriksdals friluftsmuseum. Konstkonservator Eric Davidsson tog initiativ till en upprustning och därpå en återflyttning av signalapparaten till dess rätta plats i hamnen den 6 maj 1994, samtidigt som Risto Karvinens träskulptur ”Vandringsspelet” strax intill också invigdes. Den stora runda tavlan på signalapparaten ,”klockan”, visade vindriktningen, medan triangeln därunder, kallad ’”hjärtat”, angav vindstyrkan genom att visa ett till tre vita klot. Helt svart hjärta betydde ingen eller svag vind. Ett vitt klot betydde 0,6 till 12,4 m/s. Två vita klot angav rejäl blåst; 12,5-21,4 m/s och tre klot betydde storm. Många segelfartyg kunde tidvis ligga och vänta på att signalapparaten skulle rapportera lämplig vind för att ta sig uppåt kusten. KEA