Sigismundkannan

Sigismundkannan, tillhör Mariakyrkans silversamling. Vinkannan kan vara tillverkad i Bremen under första hälften av 1600-talet, men inga säkra bevis finns. På locket finns en medalj som föreställer den polske kungen Sigismund III.