Siöcronagatan

Siöcronagatan, Eneborg, gatan och platsen ligger över en del av Siöcronas tidigare egendom Eneborg, se också Siöcrona (släkten).