Sibirien

Sibirien, i folkmun för området kring Planteringsvägen– Öresundsgatan–Wienergatan.