Södra skolan

Södra skolan, var belägen alldeles intill Gustav Adolfs kyrka och uppförd 1870 efter ritningar av överlärare S. Ljung. Skolan var föga ändamålsenligt byggd. Den saknade t.ex. anordningar för ventilation. Skolan revs 1900 sedan Gustav Adolfsskolan tagits i bruk.