Söderdelegationen

Söderdelegationen, av kommunstyrelsen tillsatt politiskt ledd delegation, som har ett samlat ansvar för utredning, projektering och genomförande av järnvägstunnlar från Nya Knutpunkten samt för förnyelse och exploatering av Södra Hamnen. De järnvägstunnlar som utreds är från Knutpunkten söderut (Södertunneln, ca 1 330 m lång), västerut (HHtunneln, längden till mittsund för persontågstunnlarna är ca 4 000 m och godstågstunneln ca 5 500 m) samt norrut (Norra Tunneln, ca 3 300 m lång). Vidare utreds ombyggnader av Maria station och Knutpunkten.