Scoutrörelsen

Märken ur Scoutmuseets samlingarScoutrörelsen, introducerad i England 1907 av Robert Baden-Powell (1857–1941). I Sverige tog gymnastikläraren, kapten Ebbe Liberath (1871–1937) från Göteborg upp idén år 1909 och blev landets högste scoutchef 1912. Enligt uppgift i boken ”Om gamla Råå” av Harry Perborn ska dock redan 1907, eller möjligen 1908, ha bildats en scoutkår i Råå på initiativ av advokat Per Lidell. Om dessa uppgifter är riktiga kan Råå ha varit först i Sverige med scouting. Denna scoutkår upplöstes omkring 1910, då Lidell flyttade från Råå. I Helsingborg startade 1910 KFUM (grundat 1891) Frivilligkåren. Initiativtagare var Nils Påhlsson, (1886–1937), Hugo Cedergren, Josef Nilsson och Eric Trapp. Förste ordförande och kårchef blev Nils Påhlsson. Tre år senare blev han kårchef i den nybildade Helsingborgs Spanarkår, fortsatte avancemanget bl.a. som distriktschef för Skånes scoutdistrikt och slutligen vice scoutchef i Sveriges Scoutförbund (1926).
Med kort livslängd bildades, också 1910, Helsingborgs Boyscoutförening, som emellertid lades ner efter några månader. 1913 bildades Helsingborgs Spanarkår, 1915 Helsingborgs Flickscoutkår, 1926 Scoutkåren Fram, 1927 Skolhemmets scoutkår, 1928 Gustav Adolfs Scoutkår, 1931 Maria Scoutkår Spejarna, 1932 Maria Kyrkliga Flickscoutkår och 1933 Helsingborgs Sjöscoutkår, för att nämna några. I slutet av 1940-talet fanns förutom de nämnda, Raus scoutkår, Högaborgs scoutkår, Scoutkåren Riddarne (GA-förs.), Helsingborgs NTO-scoutkår, IOGT:s scoutkår Sankt Göran, Råå Sjöscoutkår, Helsingborgs Seniorscoutkår (kvinnlig), Flickscoutkåren Stenbocken, Raus Kyrkliga Flickscoutkår, Gustav Adolfs kyrkliga flickscoutkår, och KFUK:s scoutkår (kvinnlig). KEA
Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening har till uppgift att samla, bevara, förvara och utställa scoutföremål och dokument som i första hand belyser scoutverksamheten i Nordvästra Skåne. Eftersom Scoutmuseet har sin verksamhet i Helsingborg har en stor del av samlingarna sitt ursprung i Helsingborgs scouthistoria som startade 1910 med KFUM:s Frivilligkår. Samlingarna representerar Sveriges fem scoutförbund. Samlingarna omfattade 2011 över 16 000 föremål och dokument.
Läs mera: ”Scouting i Helsingborg under 30 år” (1945), ”Helsingborgs Scoutkrets årsskrift 1930”, Maria scoutkår 50 år (1931), Eyre Wahlsten, ”Scouting i Helsingborg 1910–1920”, häften för Nordvästra Skånes Scoutmuseum under uppbyggnad i tioårsperioder över scouting i Helsingborg.