Sankta Anna kyrka

Sankta Anna kyrka, stadsdelskyrka på Ringstorp invigd år 2000 och tillhörig Maria församling. Kyrkan, som ritades av Sonny Mattsson och Gun Andersson, Michelsen Arkitekter (se Jörgen Michelsen), är vitputsad och har formen av en basilika. Invid kyrkan står en klockstapel med två klockor.