Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka, stadsdelskyrka inom Gustav Adolfs församling, byggd år 1956 efter ritningar av Filip Lundgren. Kyrkan, som har en fristående öppen klockstapel, är belägen vid Jönköpingsgatan 23.