Sankt Mikaels kapell

Sankt Mikaels kapell, rundkyrka med en ytterdiameter av ca 10 m uppförd antagligen under 1100-talet inom slottsområdets västra del vid landborgens släntkrön. Kapellets murar är i dag markerade norr om Terrasstrapporna. Vid kapellet fanns en medeltida kyrkogård. Då ringmuren uppfördes, antagligen på 1300-talet, upphörde kapellets kyrkliga funktion och byggnaden kom att ingå i ringmurskonstruktionen med benämningen Sankt Mikaelstornet.