Sankt Andreas kyrka

Sankt Andreas kyrka, tidigare sjukhuskyrka inom Sankta Maria sjukhusområde invigdes 1928. Den är nu stadsdelskyrka för invånarna i Maria Park och Mariastaden. Kyrkan tillhör Maria församling.