Salthoen

Salthoen, i folkmun för utfylld del av Råån i nuvarande Varvsgatans läge. Utfyllningen skedde 1877–79 med muddermassor från hamnen. Mynningen mot nuvarande Råån kallades Slaktaregärdet, då det var här man lastade kreatur på amiral Nelsons proviantbåtar i samband med engelsmännens belägring av Köpenhamn 1801. Se också Råttefällan.