Sail around the world

Sail around the world, skulptur i granit, brons och cortenstål, av Tomas Nordbäck.

År 2000 den 21 maj invigdes den nya Vänortsplatsen öster om restaurangen Parapeten. Mitt på den iordningställda runda platsen placerades ett konstverk av helsingborgskonstnären Tomas Nordbäck. Verket består av en jordglob i brons och två rostbruna segel i corténstål som är placerade på en sockel av granit.

Foto: Sofia Rydell.

FRÅN: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén. [1]