Åsahögen

Åsahögen, belägen söder om vägen mellan Katslösa och Kvistofta, innehåller en delvis raserad gånggrift från stenåldern. Högen har en diameter om 27 meter och en höjd om 2,5 meter. Av gravkammaren återstår fyra stenblock och av gravgången tre stenblock på ursprunglig plats.