Saga

Saga, namn på Stattena IF:s (SIF) fotbollsplan som var belägen väster om Bergaalléns mynning vid Ängelholmsvägen. Saga anlades i samband med att SIF bildades 1922. Ledningen för föreningen uppvaktade regementschefen på K2, överste Claës Cederström och bad om tillåtelse att disponera ett stycke mark till fotbollsplan. Eftersom det länge hade ”rått osämja mellan pojkarna i Stattena och knektarna på kasernen” ställde sig översten välvillig till SIF:s önskan, om föreningen kunde garantera bättre förhållande mellan kombattanterna. Bollplanen anlades av föreningsmedlemmarna som jobbade frenetiskt med att gräva, vända torvor etc. och dessemellan kicka boll. Relationerna mellan Stattenapågarna och bassarna blev dessutom väsentligt förbättrade. Saga fick emellertid ge vika för Beijers kontors- och lagerbyggnader som uppfördes i början på 1950-talet. KEA