Rydebäcks kapell

Rydebäcks kapell, distriktskyrka i Kvistofta församling uppförd år 1995 efter ritningar av Bertil Mernsten. Kapellet, som är beläget vid Rydebäcks centrum, är byggt i cirkelform med fasad av ljusbrunt tegel.