Rudolf Wendbladh

Wendbladh, Rudolf, 1892–1968, regissör, skådespelare och teaterchef vid Helsingborgs stadsteater 1921–23 och 1929–44.