Ruben Rausing

Rausing, Ruben, 1895–1983, industriman, grundare av Tetra Pak. Rausing var född och uppvuxen på Råå. Efter läroverksstudier vid Högre allmänna läroverket i Helsingborg (Nicolaiskolan f.d.) utexaminerades han från Handelshögskolan i Stockholm 1918. Han fortsatte sina handelsstudier i USA och blev 1920 Master of Science vid Columbia University i New York. År 1930 bildade han tillsammans med Erik Åkerlund förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing i Lund. Åkerlund & Rausing utvecklades under Rausings ledning till ett av de ledande internationella förpackningsföretagen. Inom företaget påbörjades utvecklingen av plastade kartongförpackningar för flytande varor, något som så småningom blev basen för ett separat företag, Tetra Pak, grundat 1950. Rausing var under många år en stor gynnare av Råå museum. På Råå har Rausing fått det tidigare Råå torg uppkallat efter sig. Vid invigningen av Ruben Rausings torg den 25 juli 1988 avtäcktes Thure Thörns byst av Rausing.