Rössels kassaskåpsfabrik

Vid Hälsovägen

Rössels kassaskåpsfabrik, grundad 1889 i Stockholm av Frans Th. Rössel, född i Malmö 1864, död i Helsingborg 1924. Rössel som vid gesällprovet 1883 bedömdes som synnerligen skicklig och belönades med första pris, gesällarbetet ansågs vara utfört av en mästare, startade sin rörelse i Stockholm, men flyttade 1891 till Helsingborg, Södra Storgatan 16. Hans kunnighet och uppfinningar resulterade i en allt större verksamhet. År 1903 flyttades fabriken till Hälsovägen där bl.a. tillverkning av stålbroddar för hästar togs upp, en produkt som tidigare i huvudsak importerades från Tyskland. Men låstillverkningen var den kanske mest uppmärksammade, flera bankvalv i södra Sverige försågs med precisionstillverkade dörrar och lås. Kassaskåpen från Rössel ansågs av vissa vara de bästa som fanns att få. Exporten gick till bl.a. Finland, Ryssland och Argentina. Omkring etthundra personer arbetade i företaget som, 1912, p.g.a. Pålsjögatans framdragande till Hälsovägen, tvingades flytta till Södergatan, mitt emot Skånska Jutefabriks AB. Här kom sedermera även bilservice in i verksamheten som emellertid upphörde på 1920-talet. Byggnaden kom därefter att fyllas med olika verksamheter och kallades Industrigården. KEA

Läs mera: K.E. Ander: ”Det Gamla Helsingborg”, delarna III och XV.