Roteindelning

Roteindelning. Fram till slutet av 1600-talet var stadsbebyggelsen indelad i norra och södra roten. Efter denna tidpunkt började brandskyddet att organiseras på ett fastare sätt varvid de bägge rotarna delades i vardera två, d.v.s. totalt fyra. Efter freden 1658 blev staden skyldig att ställa upp med åtta båtsmän till flottan i fredstid och med sexton i krigstid. Kostnaden för utrustning m.m. ålades borgerskapet och en ytterligare delning genomfördes till totalt åtta rotar. Så småningom överfördes kostnaderna till staden och från 1815 infördes en indelning med tolv rotar varav åtta nedanför landborgen och resterande i huvudsak längs infartsvägarna där bebyggelse allt mer börjat att växa upp. Därmed hade alla gamla roteindelningar upphört att gälla.