Rotary

Rotary international, grundad 1905 i Chicago, är en världsomspännande serviceorganisation, arbetande för internationell förståelse och med att ge humanitär hjälp inom vitt skilda områden. Rotary kom till Sverige 1926 och som nummer tre i landet bildades 1928 Helsingborgs Rotaryklubb. I dag finns sju klubbar i Helsingborg, förutom nämnda: Helsingborg–Landborgen, Helsingborg– Sofiero, Helsingborg–Kärnan, Helsingborg–Magnus Stenbock, Helsingborg– Råå–Ramlösa och Helsingborg–Berga.