Rosendal

Borggården på Rosendal 2022. Foto: Katrine Rohrberg.

Rosendal (med Billehuset), eller Rosendahl, slott och gods med från början två vinkelställda tegellängor i en våning och ett åttkantigt trapptorn uppfört av länsherren och riksrådet Anders Steensen Bille år 1615. En tredje länga byggdes 1756 av friherre Jacob Wilhelm Bennet som även lät anlägga trädgårdar och reformera jordbruket. Slottet, som är beläget i Kropps socken (se Kropp), är en av Skånes mest välbevarade renässansanläggningar. Rosendal är i släkten Bennets ägo sedan 1753. Invid, och tillhörande slottet, ligger det så kallade Billehuset som bedöms vara uppfört på 1500-talet eller möjligen ännu tidigare. Det är därmed en av kommunens äldsta profana byggnader. Billehuset antas ha uppförts som bostadshus men under 1700-talet omvandlats till spannmålsmagasin, senare förråd och diverse tillfälliga funktioner. Byggnaden genomgick 2004 en omfattande restaurering. Rosendals slott drivs idag 2022 av Poul & Beate Mikkelsen med familj, och har en rad branscher som lantbruk, privat och kommersiell bostadsuthyrning och eventverksamhet.

Ekhagen intill slottet består av gammal ek och avenbok. Sådana miljöer har bland de högsta naturvärdena eftersom eken är det trädslag som knyter flest andra arter till sig. Ihåliga ekar med trämjöl, så kallade mulmträd, är särskilt värdefulla för många djurarter, t.ex. ekoxe, läderbagge m.fl. Fladdermöss övervintrar och ugglor häckar gärna i sådana hålträd, liksom skogsmården som kan ha bo där.

Rosendals slott 2022. Foto: Katrine Rohrberg.

Läs mera: Sven T. Kjellberg, ”Svenska slott och herresäten – Skåne” 1 (1966). https://sv.wikipedia.org/wiki/Rosendals_slott,_Helsingborg