Roothens klocka

Roothens klocka, uppsatt på gamla rådhuset 1859. Uret skänktes till staden av köpmannen Carl Johan Fredrik (Fritz) Rooth sedan han länge lär ha irriterat sig över att Mariakyrkans tornur ideligen strejkade. När gamla rådhuset skulle rivas 1897 monterades klockan ner och flyttades till dåvarande läroverksbyggnaden, sedermera handelsgymnasiet, vid Bergaliden.