Rompevärens

”Rompevärens”, i folkmun för en krog på Kullagatan 3, i Strömbergsgården, på 1800-talet, omtalad som ”en krog av värsta slag”.